Wednesday, 20 October 2021

13:18 1391/06/04

tabanairline39

شهر ری - درپی شیوع بیماری فلج اطفال در تاجیكستان و به منظور پیشگیری از گسترش این بیماری در داخل كشور، شبكه بهداشت شهرستان ری اقدامات موثری در پایگاه مراقبت های مرزی مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) انجام داد.
مدیر روابط عمومی شبكه بهداشت و درمان شهرستان ری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینكه حفظ دستاوردهای برنامه ریشه كنی فلج اطفال از جمله وظایف همگان می باشد، اظهار داشت: با توجه به همسایگی تاجیكستان و به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری در ایران ، این شبكه اقدامات مختلفی را در دست اجرا دارد.
مسلم خزایی افزود: طرح واكسیناسیون تكمیلی فلج اطفال كلیه افراد زیر 15 سال پروازهای ورودی از كشورهای تاجیكستان، ازبكستان و افغانستان بدون توجه به سابقه واكسیناسیون، از مهمترین فعالیت های پایگاه مراقبت های مرزی این شبكه می باشد.
وی گفت: توزیع پمفلت های هشدار به زبان فارسی و انگلیسی در سالن ورودی و خروجی مسافران كشورهای مذكور و نصب بنرهای هشدار دهنده و آموزشی در سالن های پروازهای ورودی و خروجی از جمله اقدامات آموزشی این پایگاه می باشد تا اطلاعات و آگاهی مسافران را افزایش دهد.
خزایی افزود: پایگاه مراقبت های مرزی شبكه بهداشت و درمان شهرستان ری همواره و در زمان بروز بیماری های مختلف در كشورهای گوناگون چنین اقداماتی را به طور گسترده جهت پیشگیری از شیوع بیماری ها در داخل كشور انجام می دهد.

 

bottomrightlogo