چهارشنبه, 07 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 10 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

 

13781. قوانین ابطال جا در تمامی کلاس های نرخی 

13175. تغییر نرخ اضافه بار مسیر های داخلی 

11194. نرخ های تغییر و ارتقاء یافته کلاس V و N 

10963.نرخ های تغییر و ارتقاء یافته کلاس V

10963.نرخ های تغییر و ارتقاء یافته کلاس V 

5501.نرخ داخلی (مشهد-نوشهر) و (مشهد-کرمان) و (مشهد-یزد)

5501.شماره 1 

6493.نرخ داخلی مشهد-کرمانشاه-مشهد 

7382.نرخ داخلی مشهد-قشم-مشهد 

1392.بروزرسانی کلاس نرخی U (غیر قابل استرداد)                                                                                                                                                                              

7617.بالاترین کلاس نرخی غیر قابل استرداد

7617.شماره 1 

7617.شماره 2

7617.شماره 3

9385.نرخ بلیت در کلاس های نرخی تکمیلی (مسیرهای داخلی)

9385.شماره 1

9385.شماره 2

12437. آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما

16112. نرخ آزاد سازی در مسیر مشهد-زاهدان-مشهد

16292. نرخ آزاد سازی در مسیر  مشهد-ساری-مشهد

 

 

 

 

bottomrightlogo