سه شنبه, 09 خرداد 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 748549

 79 مهمان آنلاین                                                                                          بسمه تعالی

 

مدارک اولیه جهت درخواست عقدقراردادشناور

1- نامه درخواست عقدقراردادشناور برروی سربرگ

2-آگهی تاسیس شرکت +آخرین تغییرات روزنامه رسمی

3-کپی اساسنامه شرکت

4-فایل عکس ازنمای داخلی وخارجی آژانس(سردر،کانتر،...)

5- کپی مجوزبندالف معتبر

6-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل وریاست هیئت مدیره

7-گواهینامه ارزش افزوده

8-اجاره نامه محضری یا تصویرسندملک متعلق به آژانس

9-مدارک مدیرفنی

 

مدارک نهایی جهت عقدقرارداد شناور پس ازتایید معاونت بازرگانی

1-ضمانتنامه بانکی به مبلغ 100،000،000ریال

2-چک ضمانت بانکی به مبلغ500،000،000ریال (باشرایط اعلام شده مالی)

3- جهت ساین سیستم رزرواسیون وETواریزمبلغ 6،000،000ریال به حساب شماره 2348103186281 بانک پاسارگاد-شعبه اکباتان-به نام هواپیمایی تابان وتحویل اصل فیش واریزی

4-نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ

 

مدارک لازم جهت تمدیدقرارداد شناور

1-   کپی مجوزبندالف معتبر

2-  آخرین تغییرات روزنامه رسمی

3- تمدیدضمانتنامه بانکی وچک ضمانت

4-درصورتیکه آژانس به هردلیلی(تخلفات مالی-فروش ،عدم ساین درسیستم بیش ازسه ماه تعلیق مجوزبندالف و...) قطع ساین شده باشد ،پس ازتایید واحدمربوطه جهت وصل مجددساین واریزمبلغ6،000،000ریال به حساب شماره 2348103186281 بانک پاسارگاد-شعبه اکباتان-بنام هواپیمایی تابان وتحویل اصل فیش واریزی

5-نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ

خواهشمنداست درصورت نیاز به اطلاعات بیشتربا تلفن 4854 داخلی 407 خانم جانفشان واحد بازرگانی و داخلی 210خانم ریاحی امورمالی تماس حاصل نمایند.

فکس واحدبازرگانی:44636325 021

                                                                    آخرین ویرایش  95/10/13

 

 

bottomrightlogo