سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 727173

 16 مهمان آنلاین

collapseall انتقادات و شكايات در خصوص پروازهاي لغو شده را بايد به كجا برد؟

به معاونت هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي كشوري يا با شماره تلفن هاي 8-61022066 تماس بگيريد.

bottomrightlogo