سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 727173

 55 مهمان آنلاین

collapseall آيا مي توانيم از راديو يا وسايل الكترونيكي ديگري در هواپيما استفاده كنيم؟

به طور كلي، شما نمي توانيد از وسايل الكترونيكي در هواپيمايي استفاده كنيد كه تحت قوانين پرواز با دستگاه عمليات پرواز يا پرواز تجاري انجام مي دهد. اما استفاده از وسايلي كه در پي آمده مجاز است:
ضبط صوت هاي قابل حمل
•    سمعك ها
•    ضربان سازهاي قلب
•    ريش تراش هاي الكترونيكي
•    استفاده از راديو و ساير وسايل الكترونيكي قابل حمل مانند رايانه و هدفون (معمولي يا بدون اغتشاش ) تشخيص نخايي بسته به نظر نهايي خلبان خواهد بود.

bottomrightlogo