سه شنبه, 05 ارديبهشت 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 727173

 20 مهمان آنلاین

collapseall قوانين هواپيمايي در ارتباط با به همراه آوردن حيوانات اهلي به كابين مسافر چيست؟

بعضي از شركت هاي هواپيمايي اجازه نمي دهند كه حيوانات اهلي را در كابين سوار كنيد. براي اطلاعات درباره ي اين الزامات با شركتهاي هواپيمايي خود تماس بگيريد.

bottomrightlogo