پنجشنبه, 03 فروردين 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 703903

 72 مهمان آنلاین

collapseall اطلاعات پزشكي هوايي را از كجا دريافت كنيم؟

با بخش پزشكي واحد گواهينامه هاي سازمان هواپيمايي كشوري با تلفن 61021 تماس بگيريد.

bottomrightlogo