پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1115770

 7 مهمان آنلاین

انجام 253 پرواز بازگشت حجاج تا 31 شهريور
يكشنبه ، 2 مهر 1396 ، 09:29

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در 17 روز عمليات بازگشت حجاج 253 پرواز انجام شده كه 137 پرواز از مدينه و 116 پرواز از جده بوده است.

رضا جعفرزاده افزود: 193پرواز توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران شامل 106 پرواز از مدينه به تهران و ساير شهرستان ها و 97 پرواز از جده انجام شده است.

وي خاطرنشان كرد: 60 پرواز توسط شركت هواپيمايي سعودي شامل 31 پرواز آن از مدينه و بقيه از جده انجام شده است.

جعفرزاده تصريح كرد: تا 31 شهريور ماه در مجموع 71104 نفر حاجي از عربستان به ايران بازگشته اند كه 54016 نفر توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي و ايران و 17088 نفر توسط شركت هواپيمايي سعودي انجام شده است.

عمليات رفت 86 هزار زائر حج تمتع امسال از  9/5/96 آغاز و در 4/6/96 پايان يافت و همچنين عمليات برگشت حجاج از 14 شهريورماه از جده به مقصد تهران آغاز و همچنان ادامه دارد.

 

bottomrightlogo