پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1115767

 6 مهمان آنلاین

برگزاري بيست و يكمين گردهمايي مسئولان استاندارد پرواز با معاونين فني- عملياتي شركت هاي هواپيمايي
شنبه ، 4 آذر 1396 ، 08:04

بيست و يكمين گرد همايي مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري با معاونين فني، عملياتي، كيفي و ايمني شركت هاي هواپيمايي روز گذشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، در اين نشست موضوعات مربوط به برنامه ريزي كروي پروازي (Crew Planning)، اجراي برنامه PBN در فضاي آينده كشور، آمار سوانح هوايي دنيا و ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در ابتدا مجيد حسنلو جانشين معاون استاندارد پرواز سازمان با مثبت ارزيابي كردن تشكيل جلسات مذكور اظهارداشت: بحث و بررسي در خصوص مباحث فني و تخصصي مي تواند در روند ارتقاي ايمني، بازدهي شركت ها و روند توسعه نقش موثري ايفا كند.

در ادامه، مجيد اخلاقي سرپرست دفتر عمليات پرواز مباحثي در خصوص رعايت الزامات ساعات پروازي، موظف و استراحت خدمه پروازي ارائه و به تشريح مدلهاي مطرح در شركتهاي موفق دنيا، پرداخت.

وي افزود: بر اين اساس ضروري است بخش هاي بازرگاني شركت هاي هواپيمايي پس از اخذ تاييديه از معاونت عمليات شركت، براي ايجاد و افزايش تعداد مسيرهاي پروازي و همچنين نسبت به برنامه ريزي لازم براي تامين تعداد كروي مورد نياز متناسب با ميزان ساعات استفاده از هواپيماها در طول سال، سياست هاي شركت در خصوص آموزش كرو، نوع و تعداد مسيرهاي پروازي و ساير عوامل مؤثر در اين خصوص اقدام كنند.

حسنلو در ادامه ضمن بيان الزامات مربوط به اين موضوع كه در مقررات CAO IRI AirOPS درج شده است، از شركتها خواست اين الزامات را با دقت رعايت كنند و مميزان و بازرسان سازمان در صورت مواجهه با عدم رعايت اين الزامات، اقدامات قانوني را اعمال خواهند كرد.

در ادامه اين نشست ميثم شاكر معاون دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري نيز از اجراي PBN(Performance Based Navigation) در فضاي پروازي كشور خبرداد و گفت: براساس الزامات ايكائو در منطقه بايد ساختار فضاي كشور تغيير يابد.

وي افزود: به همين منظور پياده سازي بخشي از روشهاي نوين ناوبري در فاز يك كليه مسيرهاي en-route با RNAV 1، فازTMA فرودگاه مهرآباد RNAV 1 و فاز تقرب فرودگاههاي امام (ره) و مهرآباد RNP APCH (اجرايي ولي نه الزامي) اجرا خواهد شد.

 

bottomrightlogo