پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1115768

 4 مهمان آنلاین

حسنلو سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری شد
دوشنبه ، 13 آذر 1396 ، 10:12

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري مجيد حسنلو را به سمت سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان منصوب كرد.

علي عابدزاده در اين حكم آورده است؛ نظر به حسن تجربه، سوابق و تعهد جنابعالی، به عنوان سرپرست معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شوید.

وي در اين حكم آورده است؛ حفظ و ارتقاء ایمنی در حوزه‌های تحت نظارت با ملاحظه ضرورت‌های توسعه‌ای صنعت، تکمیل و استفاده از مجموعه مقررات نوین هوانوردی با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بافت هوانوردی در کشور، شناسایی و تکمیل زنجیره الزامات و اقدامات مورد نیاز برای موثر واقع شدن مقررات هوانوردی در ایمنی و توسعه صنعت، توجه به استقرار و اجرای مولفه‌های اساسی برای نظارت موثر بر ایمنی با محوریت رویکردهای ایکائو از جمله مواردي است كه انتظار مي رود در طول دوره مسئوليت خود مورد توجه قرار دهيد.

وي تاكيد كرده است: همچنين در راستاي افزایش توان کارشناسی سازمان در حوزه‌های فنی و عملیاتی مرتبط با پرواز در کنار استفاده صحیح از رویکردهای فرایندی در فعالیت‌های نظارتی، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و نقطه‌نظرات سازنده کارشناسی موجود در بدنه تخصصی سازمان و صنعت هوانوردی کشور، توجه ویژه به موضوعات سلامت اداری، رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، حفظ کرامت کارکنان و ذینفعان سازمان و حقوق شهروندی آن‌ها، تعامل مثبت و سازنده با دیگر بخش‌ها و معاونت‌های سازمان در جهت هم‌افزایی فعالیت‌ها و بهبود آثار اقدامات سازمانی توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.

 

bottomrightlogo