چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 1مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری
آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای تست کووید 19
دوشنبه ، 6 بهمن 1399 ، 12:18

مسافران گرامی مسیرهای بین المللی جهت انجام تست کووید 19 میتوانند به تمامی مراکز معتبر اعلام شده توسط وزارت بهداشت (مخصوص مسافران پروازهای خارجی) مراجعه نمایند.

pcr site-01-01

pcr1

pcr2

pcr3

pcrr4

pcr5

pcr6

pcr7

pcr8

pcr9

pcr10

pcr11

pcr12

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 6 بهمن 1399 ، 12:27
 

bottomrightlogo