يكشنبه, 25 آذر 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1153101

 16 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

1396/02/25 شیوع تب زرد 

1396/04/28 اخذ عوارض خدمات آژانس ها

ضرورت ثبت درخواست روادید در سایت e_visa.mfa.ir

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی K و V

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی K  جهت مسیر تهران- شیراز- تهران

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی R جهت مسیر تهران- اهواز- تهران

نرخ بلیط در کلاس های نرخی (K/V/N/Z/Y/E) جهت مسیر مشهد- زنجان- مشهد

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی R جهت مسیر تهران- مشهد -تهران 

امکان پیامک و تلگرام بلیط ها با استفاده از نرم افزار همیار فرانگر

ارتقا کلاس نرخی غیر قابل استرداد به کلاس نرخی B

رعایت نرخ های ابلاغی هواپیمایی تابان

آدرس جدید شرکت هواپیمایی تابان قابل توجه شرکتهای خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد شناوری، چارتری وسیت چارتری

قابل توجه کلیه شرکت های محترم خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد با این هواپیمایی در خصوص شرایط استرداد بلیط

حداکثر زمان ارسال آخرین لیست فروش

نرخ بلیط های شرکت های هواپیمایی تا آخر مهر ماه 97

 دستور العمل انتقال آژانس های مسافرتی به سیستم رزرواسیون نیرا

سقف نرخی مسیر های پروازی (مشهد – تهران – مشهد) ، (مشهد - کرمانشاه – مشهد) ، (مشهد - آبادان - مشهد)
سقف نرخی مسیر های پروازی (مشهد - شیراز- مشهد) ، (مشهد - اصفهان – مشهد) ، (مشهد - رشت - مشهد)

بخشنامه مقررات ابطال بلیط (CRCN)

نرخ اضافه بار در سیستم نیرا

فروش بلیطهای شناوری


  

bottomrightlogo