پنجشنبه, 02 اسفند 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1182916

 11 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

کمیسیون فروش بلیط شناور بر روی سیستم فروش تابان

تاکید جهت قرارداد شناوری جدید به آژانس ها

نحوه تامین اعتبار آژانس های طرف قرارداد شناور

سیستم فروش اعتباری آژانس های شناور طرف قرارداد

بررسی مغایرت در آمار مسافرین و یا در تطبیق محاسبات مالی

نرخ اضافه بار در سیستم نیرا

کلاس های نرخی تمام شده

کلاس های نرخی پایه

فروش بلیطهای شناوری

نرخ اضافه بار در سیستم نیرا

بخشنامه مقررات ابطال بلیط (CRCN)

سقف نرخی مسیر های پروازی (مشهد - شیراز- مشهد) ، (مشهد - اصفهان – مشهد) ، (مشهد - رشت - مشهد)

سقف نرخی مسیر های پروازی (مشهد – تهران – مشهد) ، (مشهد - کرمانشاه – مشهد) ، (مشهد - آبادان - مشهد)

دستور العمل انتقال آژانس های مسافرتی به سیستم رزرواسیون نیرا

نرخ بلیط های شرکت های هواپیمایی تا آخر مهر ماه 97

حداکثر زمان ارسال آخرین لیست فروش

قابل توجه کلیه شرکت های محترم خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد با این هواپیمایی در خصوص شرایط استرداد بلیط

آدرس جدید شرکت هواپیمایی تابان قابل توجه شرکتهای خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد شناوری، چارتری وسیت چارتری

رعایت نرخ های ابلاغی هواپیمایی تابان

ارتقا کلاس نرخی غیر قابل استرداد به کلاس نرخی B

امکان پیامک و تلگرام بلیط ها با استفاده از نرم افزار همیار فرانگر

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی R جهت مسیر تهران- مشهد -تهران 

نرخ بلیط در کلاس های نرخی (K/V/N/Z/Y/E) جهت مسیر مشهد- زنجان- مشهد

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی R جهت مسیر تهران- اهواز- تهران

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی K  جهت مسیر تهران- شیراز- تهران

 

نرخ بلیط در کلاس جدید نرخی K و V

 

ضرورت ثبت درخواست روادید در سایت e_visa.mfa.ir

 

1396/04/28 اخذ عوارض خدمات آژانس ها

 

1396/02/25 شیوع تب زرد

 

bottomrightlogo