چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 10 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

سيستم مديريت ايمني چيست؟

سيستم مديريت ايمني يك رويكرد منظم به ايمني به صورت سيستماتيك و صريح به همراه فرايندهاي جامع براي مديريت ايمن خطرات مي باشد. به مانند تمام سيستمهاي مديريتي، سيستم مديريت ايمني نيز براي دستيابي به اهداف ايمني، برنامه ريزي و اندازه گيري كارايي آن، ايجاد شده است. سيستم مديريت ايمني در تار و پود يك سازمان قرار دارد و بخشي از فرهنگ و روشي كه كاركنان وظايفشان را انجام مي دهند، مي باشد.

چهار ركن يك مديريت ايمني عبارتند از:
فلسفه - مديريت ايمني با فلسفه مديريت شروع مي شود:

 • تصديق بر وجود هميشگي تهديد ايمني،
 • ايجاد استانداردهاي سازماني،
 • تأكيد بر اينكه ايمني وظيفه يكايك افراد است.

خط مشي - تعيين چگونگي دستيابي به ايمني:
 • شرح واضحي از مسئوليت ها ،اختيارات و پاسخگويي ها،
 • ايجاد ساختار و فرايندهاي سازماني جهت يكپارچگي اهداف ايمني با تمامي جنبه هاي عملياتي،
 • ايجاد دانش و مهارتهاي مورد نياز براي انجام كارها،

رويه ها - دستورالعملهاي انجام وظايف، تدوين شده توسط سازمان، جهت اجراي خط مشي:
 • شفاف سازي وظايف و چگونگي انجام آن براي همه افراد،
 • وجود برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل،
 • انجام نظارت، ارزيابي فرايندها و وضعيت ايمني،

فعاليت - آنچه به صورت واقعي در كار اتفاق مي افتد:
 • پيروي از دستورالعملهاي موثر و كارآمد،
 • اجتناب از قصوراتي كه باعث كاهش ايمني مي شود،
 • اخذ اقدام اصلاحي مناسب به هنگام شناسايي عوامل تهديد كننده،

فعاليت ها و ساختار سازماني كه سيستم مديريت ايمني را در داخل سازمان تثبيت مي كنند، شناسايي شده اند. تمامي كاركنان در ايمن سازي سازمان و فعاليت ها همكاري دارند. در سازمانهاي بزرگ فعاليتهاي مديريت ايمني در برخي واحدها مشهودتر از ديگر واحدها است، اما سيستم بايستي به صورت روش ايمن انجام كارها در سراسر شركت به صورت يكپارچه درآيد. اين امر بوسيله اجرا و پشتيباني پيوسته خط مشي ايمني كه منتج به اجراي رويه هاي كارآمد مي شود، دست يافتني خواهد بود.

مفهوم گزارش پتانسیل خطر چیست؟

خطر، عاملی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را داشته و یا به عبارت دیگر خطر، بعنوان منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال، صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از آنها می باشد. بنابراین هر فردی که شاهد چنین شرایطی باشد، از دیدگاه ایمنی و اخلاقی در جهت ارزیابی احتمال وقوع و در نهایت نیل به هدف پیشگیری از بروز حوادث موظف است گزارش چنین شرایطی را به واحد مسئول (اداره کل ایمنی) ارسال نماید.

کارکنان کوشا و مسئولیت پذیر می توانند پس از تکمیل عناوین لازم، گزارش خود را ارسال نمايند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی در خصوص رفع شرایط خطرناک و رساندن احتمال وقوع خطر در حد قابل قبول، صورت پذیرد. لازم به یادآوری است که هدف از دریافت گزارش، مدیریت خطر و رفع شرایط ناایمن موجود می باشد و لاغیر.

امید است در آینده بسیار نزدیک، با ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در تمامی ارکان زندگی، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث در تمامی سطوح، باشیم. البته این آرزو تحقق نخواهد یافت مگر با احساس مسئولیت بیش از پیش کلیه افراد جامعه نسبت به مقوله ایمنی و در ذیل آن مدیریت احتمال وقوع خطر.

نام و نام خانودگی :
Invalid Input
قسمت :
Invalid Input
تاریخ گزارش :
Invalid Input
محل مشاهده :
Invalid Input
عوامل احتمالی پتانسیل خطر :
Invalid Input
شرح پتانسیل خطر :
Invalid Input
پیشنهاد گزارش دهنده :
Invalid Input

bottomrightlogo