چهارشنبه, 07 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 5 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری
آدرس وب سایت شماره تماس  مسیر پروازی نام آژانس  
www.taban.aero

44636326-3

44634163-7

4854

 

دفتر فروش تابان - تهران

 

1
  051-38451636-40 دفتر فروش تابان - مشهد 2
  031-35275255 دفتر فروش تابان - اصفهان 3
  061-34447526 دفتر فروش تابان - اهواز 4
  021-66073550 دفتر فروش تابان - فرودگاه مهر آباد 5

 071-37220609

 

دفتر فروش تابان-شیراز

6

066-33439148

066-33439148

 

مشهد-خرم آباد-مشهد

تهران-خرم آباد-تهران

 

دفتر فروش تابان-خرم آباد 7

07644467680

تهران-کیش-تهران

سرزمین تابان کیش

8

 

www.gitirose.ir

88961001

 

امام-استانبول-امام

امام-تفلیس-امام

امام-باتومی-امام

امام-مسکو-امام

امام-سن پترزبورگ-امام

امام-ازمیر-امام 


گیتی رز

 

9
www.besat24.ir

03135000

 

مشهد-اصفهان-مشهد

مشهد-رشت-مشهد

مشهد-شیراز-مشهد

اصفهان-کیش-اصفهان

اصفهان-نجف-اصفهان

امام-نجف-امام

مشهد-نجف-مشهد

اصفهان-تفلیس-اصفهان 

 

گروه سفرهای بعثت سیر کیش

10

05137170

 

مشهد-اهواز-مشهد

مشهد-ساری-مشهد

تهران-اهواز-تهران

تهران-مشهد-تهران

 

رهبال آسمان مشهد 11

88887565

 

تهران-اهواز-تهران

تهران-مشهد-تهران

تهران-شیراز-تهران

 

ایرانیان باستان 12

05138903430

 

مشهد-خرم آباد-مشهد

 

پرهام سیر شرق

13

44660011

تهران-خرم آباد آریابان کیش

 

14

 

77523050

تهران-اهواز-تهران خسروان سیر


15

 

88880267

مشهد-لاهور-مشهد دریای نور پارسا


16 

bottomrightlogo