چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 7 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا مي توانيم در پرواز از تلفن همراه استفاده كنيم؟آيا مي توانيم از آن در طي پرواز براي مقاصد ديگري استفاده كنيم در صورتيكه در مد  flight mode باشد؟

در مدت پرواز با هر هواپيمايي نمي توانيد از تلفن همراه استفاده كنيد وقتي هواپيما روي زمين باشد چنانچه خلبان اجازه دهد مي توانيد از تلفن همراه استفاده كنيد.
مد airplane يا مد game كه روي بعضي تلفن همراه هاي جديد يافت مي شود طوري طراحي شده است كه از مكالمات ورودي يا خروجي با قطع نمودن تلفن از شبكه بي سيم جلوگيري مي كند. باز هم مي توانيد به ويژگيهاي ديگر تلفن همراه مانند بازي ها دسترسي داشته باشيد. درحالي كه مد airplane طوري طراحي شده است كه از تداخل ممكن با هواپيما جلوگيري مي كند اين به عهده ي خلبان است كه تصميم بگيرد آيا اجازه دهد از تلفن هاي همراه در طي پرواز در اين مد استفاده شود يا خير. مسافران بايد پيش از استفاده از تلفن همراه خود در اين مد با خدمه كابين هماهنگي لازم را انجام دهند.

bottomrightlogo