چهارشنبه, 20 فروردين 1399
تعداد کل بازدیدکنندگان 1314696

 14 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا خردسالان براي سفر به شناسنامه نياز دارند؟

هر شركت هواپيمايي الزامات شناسنامه را براي خردسالان تعيين مي كند. با شركت هواپيمايي خود قبل از تاريخ سفرتان تماس بگيريد تا مشخص شود كه آيا براي خردسالان خط مشي يا دستورالعمل منحصر به فردي وجود دارد.
خردسالان كمتر از 18 سال مجبور نيستند كه براي سفرهاي داخلي شناسنامه ارائه دهند. شركت هاي هواپيمايي شناسنامه را از بزرگسال مسوول آن خردسال( يا خردسالان) خواهد پذيرفت. براي سفرهاي بين المللي، خردسالان زير 18 سال بايد همان اسناد سفري را كه بزرگسالان ارائه مي دهند به همراه داشته باشند.

bottomrightlogo