سه شنبه, 30 مهر 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان 1265762

 17 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall چه الزاماتي براي بردن حيوانات اهلي با خود به پروازهاي بين المللي وجود دارد؟

براي سفر با حيوانات اهلي در پروازهاي بين المللي به قاره آمريكا قوانيني وضع شده است.
بعضي از دولت ها براي پروازهاي ورودي داراي الزامات قرنطينه يا سلامت و بهداشت براي حيوانات اهلي هستند. براي سفر به كشورهاي خارجي با سفارت مربوطه ، نهاد دولتي و يا كنسولگري حداقل 4 هفته پيش از سفر تماس بگيريد.
همچنين مي توانيد با يك آژانس مسافرتي براي كسب راهنمايي و كمك تماس بگيريد الزامات ديگري نيز از سوي شركتهاي هواپيمايي براي پروازهاي بين المللي وجود دارد اين قوانين ممكن است مستلزم تهويه بيشتر، برچسب گذاري و گواهينامه خريدار باشد. براي اطلاعات درباره ي اين الزامات با شركتهاي هواپيمايي خود تماس بگيريد

bottomrightlogo