چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 4 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا مي توانيم كپسول اكسيژن قابل حمل خود را داخل هواپيما ببريم؟

شما نمي توانيد مخزن اكسيژن قابل حمل را با خود در پرواز با هواپيماي تجاري ببريد. اكسيژن يك ماده اي خطرناك محسوب مي شود؛ اما اگر شركت هواپيمايي بپذيرد، مسافر مي تواند 48 ساعت پيش از زمان پرواز مخزن اكسيژن خود را به شركت هواپيمايي تحويل دهد تا كاركرد دستگاه اكسيژن مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد. اگر بپذيرد كه دستگاه اكسيژن را آزمايش كند و مشخص شود كه براي استفاده بي خطر است آن را براي پرواز به مسافر مسترد خواهد كرد. شركت هاي هواپيمايي مخاطرات ايمني و مسووليت صدور اجازه به مسافران براي حمل و استفاده از مخازن اكسيژن شخصي شان را در پروازهاي بازرگاني بدون بررسي و موافقت نهايي شركت نخواهد پذيرفت.
شركت هاي هواپيمايي ممكن است به شما اجازه حمل دستگاه متمركز كننده ي اكسيژن تائيد شده را بدهند. اين دستگاه ها خطرآفرين نيستند زيرا با فيلتر كردن نيتروژن از هوا و تحويل اكسيژن به صورت متمركز شده كار مي كنند. همچنين برخي از شركت هاي هواپيمايي براي مسافران اكسيژن لازم را در قبال پرداخت هزينه اي تامين مي كنند هر چند كه ملزم به انجام اين كار نمي باشند. در صورت ضرورت لازم است قبل از خريد بليت از شركت هاي هواپيمايي خود سوال كنيد كه آيا آنها مخزن اكسيژن شما را از نظر بي خطر بودن آزمايش خواهند كرد و به شما اجازه حمل متمركز كننده هاي اكسيژن را مي دهند يا آن كه خود شركت هواپيمايي اكسيژن لازم را براي شما فراهم خواهد كرد.

bottomrightlogo