چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 5 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall اندازه و تعداد توشه اي كه مي توان به داخل هواپيما ببريم چگونه است؟

حداكثر اندازه ي جامه داني كه مي توان به داخل هواپيما برد براي اكثر شركت هاي هواپيمايي 45 اينچ خطي (ارتفاع، پهنا، و عرض كلي جامه دان) است. هر چيزي بزرگتر از آن بايد مورد بررسي قرار گيرد. بسته يا توشه هايي با اندازه بيش از حد بزرگ را نمي توان داخل هواپيما جا داد.
سعي كنيد توشه و بار كمتري داخل هواپيما ببريد.
قبل از بسته بندي از شركت هاي هواپيمايي بخواهيد كه رهنمود هاي لازم درباره همراه بردن توشه به داخل هواپيما را از نظر تعداد اقلام و حداكثر اندازه ي آن اقلام كه مي توانيد داخل هواپيما ببريد را برايتان مشخص كند.
در وضعيت هاي خاصي، شركت هاي هواپيمايي ممكن است ملزم نمايد كه بيشتر جامه دان هاي شما يا همه ي آنها بررسي شود. بنابراين آمادگي لازم براي اين كار را بايد داشته باشيد.
اقلامي را كه داخل هواپيما مي بريد ممكن است از محفظه هاي موجود در بالاي سرتان به پايين سقوط كنند و به شما يا ساير مسافران در طي پرواز يا در صورت وقوع تخليه اضطراري آسيب برسانند.
اقلام سنگين را زير صندلي در جلوي پايتان قرار دهيد نه بالاي سرتان.
اقلام را در محفظه ي بالاي سرتان روي هم انباشته نكنيد.
اگر نياز به تخليه اضطراري باشد اقلامي را كه با خود به داخل هواپيما برده ايد رها كنيد. دسترسي به آنها مانع تخليه ايمن مسافران مي شود

bottomrightlogo