پنجشنبه, 03 بهمن 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان 1295037

 6 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا شركت هاي هواپيمايي ملزم مي باشند كه اكسيژن مصرف پزشكي را براي مسافراني كه به آن نياز دارند تامين كنند؟

در حالي كه بسياري از شركت هاي هواپيمايي اكسيژن را در قبال پرداخت هزينه اي در اختيار مسافران قرار مي دهند بنا به قوانين هواپيمايي ملزم به تامين اكسيژن مصرف پزشكي افراد نيستند. قوانين كه تبعيض قائل شدن براي مسافران هوايي با ناتواني هاي جسمي را منع مي كنند شركت هاي هواپيمايي را ملزم به تامين اكسيژن مصرف پزشكي براي مسافران با ناتواني هاي جسمي را در طي پرواز يا در فرودگاه به دليل ملاحظات هزينه و ايمني نمي كند.

bottomrightlogo