راهنمای پزشکی پذیرش مسافران بیمار

 

اغلب قریب به اتفاق مسافران که در وضعیت سلامتی بالنسبه متوسطی قرار دارند پرواز و مسافرت هوایی را بخوبی تحمل نموده و مشکلی از این جهت برایشان ایجاد نمی گردد. لیکن در بین مسافران بیمارانی وجود دارند که ممکن است شرایط پروازی سبب وخامت حال آنها گردد. به طور کلی بیمارانی که اقدام به مسافرت از طریق هوا می نمایند به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 

 1. گروهی که سفر آنان نسبت به بیماریشان تصادفی است و برای زیارت ، سیاحت و....اقدام به سفر هوایی می نمایند. بیشتر مسافران بیمار در این گروه قرار گرفته و معمولا مشکلی از جهت پرواز برایشان ایجاد نمی شود.
 2. گروه دوم افرادی هستند که بیماری علت اصلی سفرشان بوده و جهت درمان یا اخذ مشاوره تخصصی و... اقدام به سفر می نمایند. این دسته از بیماران هرچند گروه بسیار کوچکی از مسافران هوایی را تشکیل می دهند، لیکن معمولا قادر به مراقبت از خود در طول پرواز نبوده و نیاز به همراه دارند. همچنین شرایط پرواز می تواند به طور بالقوه اثرات سوئی را بر بیماری و وضعیت ایشان ایجاد نماید.

تغییرات فیزیولوزیک ایجاد شده تحت تاثیر عواملی چون کاهش فشار و اکسیژن ،شدت یافته و می تواند سبب بحرانی شدن وضعیت بیماران مستعد گردد. همچنین محدودیت های فیزیکی کابین هواپیما و عوارض و هیجانات روانی ایجاد شده در اثر پرواز می تواند مشکل آفرین گردد.

 

 

 

به طور کلی کلیه بیمارانی که در شرایط حاد و بی ثباتی قرار دارند ملزم به اخذ مجوز پزشکی جهت انجام مسافرت هوایی خود می باشند. واحد پزشکی هوایی شرکت های هواپیمایی مسئول تصمیم گیری در قبال این دسته از مسافران بوده و تنها این بخش است که می تواند مجوز سفر هوایی برای بیماران صادر و مشخص نماید که بیمار تحت چه شرایط و با چه تسهیلات یا محدودیت هایی می تواند مبادرت به مسافرت هوایی نماید. در این میان نظر پزشک معالج تنها در حد یک توصیه قابل تامل بوده و تصمیم گیری قطعی بر عهده بخش پزشکی هوایی می باشد.

*به طور کلی اخذ مجوز پزشکی جهت پرواز برای افرادی که دارای مشکلات ذیل می باشند الزامی است:

 1. افراد مبتلا به هر نوع بیماری عفونی
 2. افرادی که شرایط فیزیکی یا رفتاری آنان ممکن است به گونه ای باشد که سبب آزار سایر مسافرین شود
 3. بیمارانی که نوع بیماری آنان ممکن است سبب اخلال در ایمنی پرواز یا تاخیر در پرواز گردد
 4. بیمارانی که به تنهایی قادر به مراقبت از خود نبوده و در طول پرواز نیاز به کمک دارند
 5. بیمارانی که شرایط پزشکی آنان به گونه ای است که ممکن است شرایط پروازی سبب تشدید یا وخامت وضعیت ایشان گردد.
 6. خانم های باردار پس از هفته 28 بارداری

  • ارائه مدرک پزشکی که نشان دهنده سن بارداری باشد برای کلیه مسافران باردار الزامی است (سونوگرافی یا نامه پزشک معالج).
  • مسافران باردار تا انتهای هفته 28 بارداری مشروط به طبیعی بودن روند بارداری و نداشتن خونریزی یا فشارخون و یا سایر عوارض بارداری، نیاز به اخذ مجوز پزشکی ندارند.
  • ازهفته 28 بارداری به بعد ارائه گواهی پزشک متخصص زنان مبنی بر سلامت بارداری و اخذ مجوز سفر الزامی است.
  • حاملگی تک قلو پس از هفته 34 و حاملگی چندقلو پس از هفته 32 بارداری مجاز به پرواز نمی باشند.
 7. بیماران پس از جراحی یا شکستگی اخیر عضو و یا به دنبال بستری در بیمارستان
 8. بیماران نیازمند به اکسیژن، صندلی چرخدار و یا سایر ملزومات پزشکی (افرادی که صرفا به دلیل کهولت سن و یا معلولیت قدیمی ناتوانی حرکتی دارند نیاز به اخذ مجوز پزشکی ندارند).
 9. بیماران قلبی – عروقی و ریوی
 10. غواصی قبل از پرواز