چهارشنبه, 07 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 11 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

info.slid1

شرکت تولید کننده MD info1
مدل MD-88
تعداد 5
تعداد صندلی 172
وزن خالص هواپیما 77,976 Ib_ (35,369 kg)
تعداد خدمه پرواز 5F/A-2PILOT
حداکثر سرعت 925km/h
حداکثر ارتفاع 11,278 m
شرکت تولید کننده Bae system info2
مدل RJ85-145
تعداد 1
تعداد صندلی 112
وزن خالص هواپیما 52,684Ib(23,897kg)
تعداد خدمه پرواز 3 F/A-2Pilot
حداکثر سرعت 801km/h
حداکثر ارتفاع 9,500m
شرکت تولید کننده Airbus info3
مدل A310-304
تعداد 1
تعداد صندلی 240
وزن خالص هواپیما 183,300Ib,(83,100kg)
تعداد خدمه پرواز 6F/A - 2Pilot
حداکثر سرعت 901km/h
حداکثر ارتفاع 12,500m

 

 

 

 

bottomrightlogo