چهارشنبه, 28 مهر 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 5875

 6 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری
اظهارات سخنگوي سازمان تعزيرات اگرچه دلسوزانه اما کارشناسي نيست
سه شنبه ، 25 تیر 1398 ، 10:05

سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: سازمان به عنوان ابراز حاکميت دولت موظف به اجراي قانون برنامه پنجم توسعه (بند ب ماده 161) بوده و بر اساس اين ماده قانوني از تعيين نرخ بليت هواپيما منع شده است.

رضا جعفرزاده در پاسخ به اظهارات سخنگوي سازمان تعزيرات در خصوص بالا بودن قيمت بليت شركت هاي هواپيمايي در مسير تهران – مشهد، گفت: سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان ابراز حاكميت دولت موظف به اجراي قانون برنامه پنجم توسعه (بند ب ماده 161) بوده و بر اساس اين ماده قانوني كه در آذرماه سال 94 ابلاغ شده از تعيين تكليف نرخ در خصوص بليت هواپيما منع شده است.

وي افزود: اما علي رغم اين موارد در اين چند سال سازمان  هواپيمايي كشوري همواره سعي كرده با تدابيري شركت هاي هواپيمايي را در مسيري رهنمون كند تا با محاسبات منطقي در چگونگي درآمد- هزينه هاي خودشان با رعايت تمامي قوانين و مقررات ايمني، نرخ هاي قابل قبولي را ارائه و ابلاغ كنند كه اين مهم توسط انجمن شركت هاي هواپيمايي صورت گرفته و در دسترس عموم قرارداده شده است.

جعفرزاده تصريح كرد: توصيه شده تا شركت هاي هواپيمايي بر نحوه توزيع بليت هاي خودشان مديريت لازم را داشته تا هيچ واسطه ايي به خصوص در ايام پيك پروازي و يا به مناسبت هاي مختلف كه تقاضا بالاست بيرون از دامنه نرخ هاي ارائه شده توسط شركت ها اقدامي نكنند.

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با انتقاد از اظهارات اخير در خصوص عدم نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، افزود: تعبير آزادسازي به رها سازي و اينكه بعضي اوقات خبري منتشر مي شود كه به اشتباه نرخ يك بليت بيزينس كلاس كه نوعاً تعداد قابل توجهي هم نيست به بليت هاي اكونومي تعميم داده شده و موجبات نگراني افكار عمومي را فراهم مي آورد بي ترديد اين گونه اخبار كه حتي صراحتاً هم گفته شده كه تا شش برابر اضافه شده و هيچ نظارتي هم نيست نه منصفانه است و نه كارشناسي.

وي افزود: اين در حالي است كه سازمان هواپيمايي كشوري همواره اقدام به نظارت و بازرسي از شركت ها و دفاتر فروش بليت هواپيما را در دستور كار داشته و شكايات ارسالي را مورد بررسي قرار مي دهد به گونه اي كه در چهارماهه اول امسال به 362 شكايات رسيدگي شده است.

جعفرزاده تصريح كرد: در مدت مذكور به 14 شكايات ثبت شده در سامانه شهراه وزارت راه و شهرسازي و 5مورد شكايت ثبت شده در سامانه بازرسي كل كشور پاسخ و همچنين به 732 شكايات از طريق پيامك در سامانه حقوق مسافر پاسخ داده شده است.

 

bottomrightlogo