دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 1405285

 10 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا در پروازهاي بازرگاني كودكان را بايد در سيستم هاي محافظت از كودكان نگهداري كرد؟

سازمان هواپيمايي كشوري استفاده از سيستم هاي محافظت از كودكان را در هواپيماهاي بازرگاني الزامي نكرده است زيرا اجباري شدن آن مستلزم اين است كه اولياي كودك بليت اضافي براي كودك خود تهيه كنند و اين امر بعضي از خانواده ها را كه استطاعت خريد بليت اضافي را ندارند مجبور مي سازد با اتومبيل و با قطار و ... سفر كنند. اما قويا توصيه مي شود كه از سيستم هاي محافظت از كودكان يا وسايل مشابه ديگر متناسب با وزن كودك استفاده شود. شركتهاي هواپيمايي در حال حاضر به كودكان زير دو سال اجازه مي دهند به صورت رايگان پرواز كنند كه بايستي آنها را در آغوش نگهدارند و اين كار از نظر ايمني براي سفر كودكان خطرآفرين است. بسياري از شركتهاي هواپيمايي بليت هاي نيم بها ارائه مي دهند كه در اينصورت به اولياء كودكان تضمين داده مي شود كه فرزندانشان مي توانند از سيستم محافظتي يا وسايل ديگر استفاده كنند. اوليا بايد با شركت هواپيمايي تماس بگيرند تا براي برخورداري از تخفيف اطلاع كسب كنند و يا خط مشي آنها را براي استفاده از صندليهاي خالي سوال كنند.

bottomrightlogo