دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 1405269

 9 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا خردسالان براي سفر به شناسنامه نياز دارند؟

هر شركت هواپيمايي الزامات شناسنامه را براي خردسالان تعيين مي كند. با شركت هواپيمايي خود قبل از تاريخ سفرتان تماس بگيريد تا مشخص شود كه آيا براي خردسالان خط مشي يا دستورالعمل منحصر به فردي وجود دارد.
خردسالان كمتر از 18 سال مجبور نيستند كه براي سفرهاي داخلي شناسنامه ارائه دهند. شركت هاي هواپيمايي شناسنامه را از بزرگسال مسوول آن خردسال( يا خردسالان) خواهد پذيرفت. براي سفرهاي بين المللي، خردسالان زير 18 سال بايد همان اسناد سفري را كه بزرگسالان ارائه مي دهند به همراه داشته باشند.

bottomrightlogo