دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 1405270

 7 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall چه الزاماتي براي بردن حيوانات اهلي با خود به پروازهاي بين المللي وجود دارد؟

براي سفر با حيوانات اهلي در پروازهاي بين المللي به قاره آمريكا قوانيني وضع شده است.
بعضي از دولت ها براي پروازهاي ورودي داراي الزامات قرنطينه يا سلامت و بهداشت براي حيوانات اهلي هستند. براي سفر به كشورهاي خارجي با سفارت مربوطه ، نهاد دولتي و يا كنسولگري حداقل 4 هفته پيش از سفر تماس بگيريد.
همچنين مي توانيد با يك آژانس مسافرتي براي كسب راهنمايي و كمك تماس بگيريد الزامات ديگري نيز از سوي شركتهاي هواپيمايي براي پروازهاي بين المللي وجود دارد اين قوانين ممكن است مستلزم تهويه بيشتر، برچسب گذاري و گواهينامه خريدار باشد. براي اطلاعات درباره ي اين الزامات با شركتهاي هواپيمايي خود تماس بگيريد

bottomrightlogo