دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 1405271

 11 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall قوانين هواپيمايي در ارتباط با به همراه آوردن حيوانات اهلي به كابين مسافر چيست؟

بعضي از شركت هاي هواپيمايي اجازه نمي دهند كه حيوانات اهلي را در كابين سوار كنيد. براي اطلاعات درباره ي اين الزامات با شركتهاي هواپيمايي خود تماس بگيريد.

bottomrightlogo