دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400
تعداد کل بازدیدکنندگان 1405279

 11 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری

collapseall آيا شركت هاي هواپيمايي ملزم مي باشند كه اكسيژن مصرف پزشكي را براي مسافراني كه به آن نياز دارند تامين كنند؟

در حالي كه بسياري از شركت هاي هواپيمايي اكسيژن را در قبال پرداخت هزينه اي در اختيار مسافران قرار مي دهند بنا به قوانين هواپيمايي ملزم به تامين اكسيژن مصرف پزشكي افراد نيستند. قوانين كه تبعيض قائل شدن براي مسافران هوايي با ناتواني هاي جسمي را منع مي كنند شركت هاي هواپيمايي را ملزم به تامين اكسيژن مصرف پزشكي براي مسافران با ناتواني هاي جسمي را در طي پرواز يا در فرودگاه به دليل ملاحظات هزينه و ايمني نمي كند.

bottomrightlogo