1401/04/06 - 10:00
شناسه نرخی و ضوابط فروش بلیت به اتباع خارجی در مسیرهای داخلی

 

بخشنامه فروش شماره: 1401/002 

به: کلیه دفاتر فروش و آژانسهای طرف قرارداد با هواپیمایی تابان

 

احتراماً به اطلاع می رساند پیرو نامه شماره 6736/401 مورخ 06/04/1401 انجمن شرکتهای هواپیمایی، شناسه های نرخی و ضوابط فروش بلیت به اتباع خارجی در مسیرهای داخلی به شرح ذیل اعلام می گردد و از تاریخ 1401/04/07 لازم الاجرا می باشد:

 

1- فروش بلیط به اتباع خارجی صرفا از طریق سایت شرکت هواپیمایی و یا در دفترفروش این شرکت یا نمایندگی های طرف قرارداد شناوری بصورت حضوری پذیرد، بطوریکه تمامی فرآیند های فروش تحت کنترل کامل این شرکت باشد.

2- فروش بلیط به اتباع خارجی توسط چارترکنندگان، سیستم های توزیع و فروش آژانس ها، OTAها ممنوع می باشد.

3- در صورت بروز هرگونه تخلف و شکایت کلیه مسئولیت ها بعهده شرکت خدمات مسافرت هوایی خاطی بوده و موظف به پاسخگویی به مراجع ذیصلاح می باشد.

ردیف

کلاس نرخی

شناسه های نرخی

1

اکونومی

R  -RH-RO-RE

2

V  -VH-VO-VE

 

ضمایم :