1401/05/31 - 15:00
رعایت سقف نرخی

قابل توجه کلیه آژانس های طرف قرارداد با این شرکت هواپیمایی

 

احتراما بدینوسیله به آگاهی میرساند کلیه آژانس های طرف قرارداد با این شرکت موظف به رعایت سقف نرخی تعیین شده از طرف انجمن شرکت های هواپیمایی  بوده و مجاز به فروش بلیت تحت عناوین خدمات هتل، ترانسفر و سایر خدمات مازاد بر بلیت نمی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف کلیه مسئولیت ها به عهده آژانس خاطی می باشد و در صورت عدم رعایت موارد مذکور قرارداد شرکت مربوطه لغو خواهد شد.

 

لذا ضرورت دارد اقدامات مقتضی در اسرع وقت معمول گردد.

 

با تشکر

نادر افشار - معاون بازرگانی

ضمایم :